Binbir Gece Masalları 2/1

Binbir Gece Masalları 2/1

Anonymous Joseph-Charles Mardrus Âlim Şerif Onaran / Jan 26, 2020

Binbir Gece Masallar Alim erif Onaran Binbir Gece Masallar n ilk kez tam metin halinde dilimize kazand rd Orhan Pamuk g zden ge irilmi bu yeni bas m i in bir sunu yazd Size kalan sadece A l susam a l demek Y

 • Title: Binbir Gece Masalları 2/1
 • Author: Anonymous Joseph-Charles Mardrus Âlim Şerif Onaran
 • ISBN: 9789750803205
 • Page: 346
 • Format: Paperback
 • Alim erif Onaran 1921 2000 , Binbir Gece Masallar n ilk kez tam metin halinde dilimize kazand rd Orhan Pamuk, g zden ge irilmi bu yeni bas m i in bir sunu yazd Size kalan sadece A l susam a l demek Y zlerce y l boyunca, in den Kuzey Afrika ya uzanan ve in, in Hindi, Hindistan, ran, Irak, T rkiye, Suriye ve M s r kapsayan bir alanda anlat lan BinbirAlim erif Onaran 1921 2000 , Binbir Gece Masallar n ilk kez tam metin halinde dilimize kazand rd Orhan Pamuk, g zden ge irilmi bu yeni bas m i in bir sunu yazd Size kalan sadece A l susam a l demek Y zlerce y l boyunca, in den Kuzey Afrika ya uzanan ve in, in Hindi, Hindistan, ran, Irak, T rkiye, Suriye ve M s r kapsayan bir alanda anlat lan Binbir Gece Masallar , ilk kez Antoine Galland taraf ndan d zenlenip Frans zcaya evrilerek 1704 17, 12 cilt d nyaya tan t ld Bug ne kadar belliba l b t n dillere evrilen bu masallar, Galland dan ok daha ncesinden ba layarak, edebiyattan m zi e, sinemadan baleye kadar b t n alanlarda pek ok sanat y derinli ine etkiledi, defalarca i lendi, yeniden yorumland , taklit edildi Binbir Gece Masallar , sadece insanlar n d g c n ate lemekle kalmad bilinen en eski rne ini olu turdu u er eve yk tekni iyle de, hem ge mi te hem de g n m zde, d nya edebiyat n en ok etkileyen kitaplar n ba ndaki yerini korudu Alim erif Onaran 1921 2000 , Binbir Gece Masallar n ilk kez tam metin halinde dilimize kazand rd Orhan Pamuk, g zden ge irilmi bu yeni bas m i in bir sunu yazd Size kalan sadece A l susam a l demek

  • â Binbir Gece Masalları 2/1 || ✓ PDF Download by ☆ Anonymous Joseph-Charles Mardrus Âlim Şerif Onaran
   346 Anonymous Joseph-Charles Mardrus Âlim Şerif Onaran
  • thumbnail Title: â Binbir Gece Masalları 2/1 || ✓ PDF Download by ☆ Anonymous Joseph-Charles Mardrus Âlim Şerif Onaran
   Posted by:Anonymous Joseph-Charles Mardrus Âlim Şerif Onaran
   Published :2019-01-12T21:36:46+00:00

  About "Anonymous Joseph-Charles Mardrus Âlim Şerif Onaran"

   • Anonymous Joseph-Charles Mardrus Âlim Şerif Onaran

    Books can be attributed to Anonymous for several reasons They are officially published under that name They are traditional stories not attributed to a specific author They are religious texts not generally attributed to a specific author Books whose authorship is merely uncertain should be attributed to Unknown.


  684 Comments

  Leave a Reply